Matriks Demokrati - Den absolut mest logiske måde at stemme til et Folketingsvalg på

Det skriver vælgerne om
matriksdemokrati

 
   

(Alder) (Køn) (landsdel) (politisk ståsted)

19 årig kvinde - Sjælland - (ikke oplyst)

Hvor god idéen end er, så ville den i praksis nok være alt for besværlig. Der er simpelt hen alt for mange forskellige områder, man skal tage stilling til på én gang. Ud over bare at være tidskrævende, så kunne jeg godt forestille mig, at de fleste enten ikke var 100 % klar over, hvad der adskiller de enkelte områder fra hinanden, eller hvad hvert enkelt partis holdning er på hvert evigt eneste område. Skulle det tages i brug, så ville der være behov for en kraftig reduktion af antallet af politiske områder, man skulle stemme på, især i en overgangsperiode fra et system til det andet. Buffet demokratiet er vejen frem - Lokal avisen 31. oktober 2014

Vores kommentarer:

 

Det er en rigtig god pointe. Matriksdemokratisk valgmodel kræver dog IKKE, at du absolut skal sætte dig ind i det hele. Det kan ikke lade sig gøre for langt den største del af befolkningen. Men matriksdemokratisk valgmodel giver dig MULIGHEDEN for at sætte dit præg på netop de områder der betyder noget for dig. Hvis du fx normalt stemmer Socialdemokratiet, men mener at Enhedslisten bør styre uddannelsespolitiken, så kan du simpelthen vælge socialdemokratiet til det hele pånær uddannelsespolitik, hvor du så kan sætte kryds ved Enhedslisten. At reducere antallet af områder man kan stemme på, betyder færre muligheder for at du kan sætte netop dit præg på sammensætningen af Folketinget.

Matriksdemokratisk valgsystem er en god ide
     

21 årig mand - Midtjylland - (Ikke oplyst)

 
Jeg synes, at det er et positivt forslag, men jeg savner en valgmulighed til de områder, man ikke har et parti, man holder med. Jeg har selv valgt "andet" på disse punkter, men synes det ville være fint som en valgmulighed. Desuden kunne det også være fint med en note til spørgsmål om, hvilke emner de forskellige typer politik dækker over. Jeg er eksempelvis ret forvirret over, hvad eksempelvis familiepolitik dækker over, som ikke går ind under socialpolitik.

Vores kommentarer:

Det er rigtig godt set. Den egentlige udfordring i matriksdemokratisk valgmodel er ikke så meget at få selve modellen til at køre i praksis, som det er at finde en definition eller praktisk løsning på, hvilke konkrete problematikker der går ind under hver enkelt politik. Vi har et par forslag til løsningsmodeller, men det kommer på et senere tidspunkt. Noter, som du foreslår, til hvad de enkelte politiske områder dækker, kan måske være med til at hjælpe vælgerne til at sætte sit kryds det sted som passer til deres overbevisning. I praksis, hvis systemet engang kom op at køre, vil man nok skulle have et uvildigt udvalg (fx af almindelige borgere) som definerer hvilken politik et givent forslag skal behandles under. Man kan også forestille sig en vægtning, således at en given konkret afstemning defineres som 30% familiepolitik og 70% socialpolitik. Det er emner som vi fortsat må arbejde med for at få et brugbart system.

Familiepolitik eller socialpolitik
   

37 årig mand - Sjælland - (Ikke oplyst)

 
Sikke en gang ubrugeligt vrøvl  

Vores kommentarer:

 

tjoh... det er da en holdning...

 

61 årig mand - Middelfart - (Ikke oplyst)

 
Så skal der også indbygges en bremse så de enkelte valg ikke modsiger hinanden - andre bestående systemer - pt ikke brugte - vil være bedre - f eks mulighed for løbende at ændre sin stemme.  

Vores kommentarer:

 

Politik i dag modsiger i forvejen hinanden. Der laves kompromisser på kryds og tværs i Folketinget, som ingen vælgere har haft mulighed for at gøre noget ved. Livet er fuld af modsigelser. Man kan godt have den holdning, at vi skal gøre noget for de svage og samtidig mene at vi skal spare, eller mene at vi skal hjælpe flygtninge i Danmark men samtidig synes at pengene skal bruges på noget andet. Vi modsiger i forvejen os selv, når vi stemmer på eet parti og hele pakken, når vi nu ikke er helt enige med partiet i forvejen.

At ændre sin stemme løbende er ikke nogen dårlig ide heller, men det kræver et noget tungere system at håndtere end et matrikssystem der blot skal sætte et Folketing sammen een gang hver fjerde år. At ændre sin stemme løbende, giver heller ikke politikerne nogen ide om, hvorfor du har ændret din stemme. Ideen med at ændre sin stemme er vel, at der er et bestemt punkt på dagsordenen man ikke længere støtter? I så fald må et matriksdemokratisk system dække dette behov væsentligt bedre, idet du får muligheden for at pinpointe din stemme på bestemte partier til bestemte politiske områder. At ændre hele sin stemme til et andet parti, giver blot Folketninget mulighed for at indgå kompromisser på anden vis end de har gjort hidtil uden hensyntagen til din holdning. Matriksdemokratisk system, tager udgangspunkt i vælgernes holdninger og ikke den totale parti-pakkeløsning.

Pakkeløsning eller matriksdemokrati
   

17 årig mand - Nordjylland - (Dansk Folkeparti)

 
Genialt. Er meget splittet mellem DF og LA!  

Vores kommentarer:

 

Jamen dog, tak for kommentaren! Det er da positivt at der er mange der kan se ideen med systemet.

 
   

18 årig mand - Sydfyn - (Radikale Venstre)

Pisse fed ide.  

Vores kommentarer:

Endnu engang tak. De unge er vist med på ideen :-)

 

18 årig kvinde - Sjælland - (Radikale Venstre)

 
Det bedste fra alle verdener! Er vild med tanken om 'opløsning' af blokpolitikken. Forhåbentlig bliver dette system en realitet - dog savner jeg en lille uddybelse af de forskellige former for politikker; hvad er familiepolitik? Det har jeg altså aldrig hørt om. Opløsning af Blokpolitik

Vores kommentarer:

 

Det var da det bedste kompliment indtil nu :-) Ja, en af de helt grundlæggende ideer er at opløse blokpolitikken der er så ødelæggende for det danske samfund. For hver gang vi får et nyt regeringsskifte, så skal en hel del af de ændringer der blev foretaget af den tidligere regering absolut rulles tilbage. Alt dette, til trods for at den virkelige politiske ændring, altså antallet af vælgere der har flyttet sig, typisk er meget meget få, men lige nok til at vælte læsse. Det forekommer mig urimeligt og lige til en af de bedre Molbo historier. Lad os komme væk fra det.

Du er ikke den første der savner en definition af de enkelte politiske områder. Det må vi så arbejde på. Men det er i virkeligheden noget som befolkningen skal være med på... Det er ikke noget vi kan sidde og bestemme enerådigt. Det gør man jo ikke i et demokrati :-)

Hvad er familiepolitik egentlig?
   

21 årig mand - Sydfyn - (Radikale Venstre)

 
Super godt initiativ, jeg finder typisk mig selv ret tæt på midten i det politiske spektrum, så af og til kan det jo blive svært at vælge et parti jeg finder bedre end de andre.  
   

19 årig mand - Midtjylland - (Enhedslisten)

 
Fedt koncept! Håber matrix-demokratiet bliver til noget  
   

46 årig mand - Sjælland - (Ikke oplyst)

 
Latterligt kristendemokraterne er med, når fokus ikke er.  
   

Vores kommentarer:

 

Matriksdemokratisk valgsystem tager udgangspunkt i de partier der er i Folketinget eller de partier som stiller op og har været i Folketninget tidligere. Vi er ikke i stand til at håndtere alle krav fra læserne, desværre, ikke mindst da der er tale om frivilligt arbejde. Vi er nødt til at begrænse os til det vi har kræfter til.

Når det er sagt, har miljøpartiet Fokus "netop" muligheden for at komme i Folketinget grundet dets profil, via et matriksdemokratisk valgsystem. Hvis partiet fx kunne samle 10% af danskerne til at stemme på deres miljøpolitik, tjah, så ville de kunne komme i Folketninget på miljøpolitik alene. De ville ikke få indflydelse på andre områder, som fx. uddannelse, udlændninge eller forsvarspolitik, men hvis partiets profil er Miljøpolitik, så giver det vel heller ingen mening at have en fælles holdning til alle mulige andre politiske områder?

Matriksdemokratisk model, vil netop gerne fremme partier der har en specifik dagsorden på fx. miljø, uddannelse, udlændinge eller andre politiske områder.

 
   

17 årig kvinde - Sjælland - (Liberal Alliance)

 
Hvorfor er det ikke muligt at svare Alternativet?  

Vores kommentarer:

 

De er nu tilfølet. Den sene tilfølejse betyder desværre et lidt misvisende billede for Alternatives vedkommende, da man tidligt i processen ikke havde mulighed for at stemme på Alternativet.

 
   

18 årig kvinde - Sjælland - (Socialdemokratiet)

 
Lidt lol, men dejligt at se alternativer til de traditionelle procedurer (y)  
   

18 årig mand - Sjælland - (Socialdemokratiet)

 
Hvordan ville finans blive fordelt? Ville man lave et råd der så skulle aftale fordelingen? Lidt ligesom med finansloven eller hvordan? Ellers smart tænkt, dog vil der være ting som fletter ind over hindanden som kan give komplikationer. Det bliver nok også dyrere og da der er færre der snakker om hvert emne vil der være færre ideer(mindre input) som er negativt. Ja en masse ris, jeg synes til gengæld godt at det kunne være en rigtig god løsning. Ris og ros tager vi imod

Vores kommentarer:

 

Vi er glade for både ris og ros. Ris er jo med til at åbne vores øjne for evt. defekter ved systmet og gør os i stand til at videreudvikle systemet så det til sidst bliver et supergodt alternativ til det nuværende system.

Ja, et par rigtig gode kommentarer. Man kan jo passende stille sig selv spørgsmålet, hvordan finanserne fordeles i dag? Om det sker retfærdigt og på en sund og fornuftig måde. Vi har en form for partidiktatur i Danmark, hvor partierne enerådigt beslutter hvordan pengene skal bruges.

I et matriksdemokratisk system, vil man fx have et parti med flertal på udlændingepolitik og et andet med flertal på finanspolitikken, i modsætning til den traditionelle model, hvor en regering sidder med flertallet på samtlige områder og ikke behøver at rådføre sig med nogen. De har altså en form for monopolistisk status. Det er jo noget vi generelt ved, er en dårlig ide, i hvert fald for erhvervslivets vedkommende, men det synes vi åbenbart ikke når det handler om politik?

I en matriksdemokratisk model, vil man, i fald flertallet på finans og udlændnigepolitikken sidder på forskellige politiske partier, skulle indgå et kompromis disse partier imellem. Det vil med andre ord give en meget mere nuanceret og bred finansiel kompromisløsning fremfor en ensidig regeringsløsning. Jeg kan ikke se andet end at det er den perfekte løsning som i højere grad tilfredsstiller vælgerne på kryds og tværs af partier.

Rent praktiske problemer, de er kun til for at blive løst.

Hvordan fordeles finanserne i dag
   

32 årig mand - Sjælland - (Dansk Folkeparti)

 
Glimrende ide  
   

58 årig mand - Sjælland - (Dansk Folkeparti)

 
Sjov idé, men næppe praktiserebar.  

Vores kommentarer:

 

Godt du synes at ideen er sjov. Men jeg ser ingen problemer i den praktiske udførelse, der er større end det system vi har i dag. Al begyndelse kræver naturligvis en vis studeren af problematikkerne der måtte opstå. Derfor denne hjemmeside til indsamling af ideer, ris og ros, forslag osv. Jo mere konkrete forslag, ris eller ros, jo bedre.

Mange vælger at afskrive modellen før de overhovedet har tænkt over den. Det er OK at afskrive modellen, men så bør det være på et sagligt grundlag og oven på seriøse overvejelser.

Ikke praktiserbar ide
   

63 årig kvinde - Sjælland - (Dansk Folkeparti)

 
Hvis alt alligevel skulle ændres, ville jeg være glad for, at Folketingets medlemmer i henhold til grundloven alene stemte efter deres overbevisning. Ingen partidisciplin, tak. Og alle burde bo i deres kreds. Slut med sikre kredse, tak. Så tror jeg, at man ofte ville komme frem til andre flertal, end vi ser i dag. Stem efter din overbevisning alene

Vores kommentarer:

 

Det er vise ord. Præcis hvad vi forsøger også. Vi vil gerne "partidikatur" (som vi kalder det) til livs. Lad befolkningen lave de overordnede kompromisser!

Klaus Riskjær forsøgte for nogle år siden, at starte et parti bestående af løsgængere, der udelukkende stemte efter deres overbevisning. Det burde være en selvfølge. men vi er havnet i en verden hvor partierne dikterer hvad der skal ske (måske med undtagelse af Alternativet, hvor medlemmerne bestemmer partiets politik).

Vi mener også at vi skal frem til helt andre flertal og måske endda helt andre politkere end vi har i dag. Det må være op til vælgerne. Vi skal have flertal der afspejler befolkningens holdninger, og politikere der vil stemme efter deres overbevisning fremfor at lade sig diktere af partiet. Det er den eneste farbare vej for et sundt og fornuftigt demokratisk system.

 

Vise ord der rammer plet

72 årig kvinde - Sjælland - (Dansk Folkeparti)

 
Der skulle være mulighed for personvalg, da flere politikere hverken har uddannelse eller været erhvervsaktive og ikke forstår de ting, som de træffer beslutning om. Valget af parti kan derfor ændres, hvis en person fra et andet parti er dygtigere. Mulighed for personvalg til folketingsvalg under et matriksdemokratisk valgsystem

Vores kommentarer:

 

Jamen, helt enig. Det kan man sagtens tilføje, så man "både" kan stemme på politik og på en person. Det ligger altsammen i en kompleks beregning foretaget af en computer. Alt vælgerne skal gøre, er at vælge. Det er slet ikke så kompliceret som mange vil gøre det til.

 
   

35 årig mand - Sjælland - (Konservativ Folkeparti)

Er grundlæggende konservativ, men vægter en bæredygtig udlændingepolitik tungere end alle øvrige emner, hvor der er forskel mellem O og C, da jeg regner befolkningsudviklingen som en helt afgørende faktor for samfundsudviklingen og efterslægtens velfærd og velstand. Bæredygtig udlændingepolitik

Vores kommentarer:

 

Matriksdemokratisk valgmodel er som skabt til dit problem. Du ved præcist hvem du normalt stemmer på, men vil gerne have en bæredyrgig udlændningepolitik. Så kan du jo stemme konservativ til det hele undtagen udlændingepolitikken hvor du så kan stemme på det parti du synes repræsenterer din holdning bedst.

 
   

25 årig mand - Midjylland - (Liberal Alliance)

 
Udmærket ide. Prøv at læse op om flydende demokrati. Det er en bedre udtænkt ide i samme retning.  

Vores kommentarer:

 

Der findes i dag mange gode forslag til udviklingen af demokratiet. Nogle mere realistiske end andre. Flydende demokrati er dog mig bekendt stadig et partiorienteret program, hvor partierne dels ikke er forpligtet til at følge vælgernes forslag -  dels skal man tage stilling til alt - både stort og småt, dels vælger partiet een retning (uanset hvad du mener) som du bliver tvunget til at acceptere. Så kunne man vel næsten lige så godt  blive politiker? Den model som Alternativet praktiserer minder vel egentlig meget om flydende demokrati...

Matriksdemokrati foreslår en mode, som minder meget om det nuværende Folketingsvalgssystem, hvor man blot deler sin stemme op, så man kan stemme på et parti til hver enkelt politisk område. Vi går "kun" et lille skridt videre. Det vender dog op og ned på det politiske landsskab og samtidig er det til at overskue for befolkningen. Det er talnørderne bag, der skal have systemet til at fungere i praksis, der kommer til at skulle arbejde for at få det til at fungere.

Flydende demokrati
   

24 årig kvinde - Fyn - (Det Radikale Venstre)

 
Matrix-valg giver, for mig at se, alt for stor fare for, at økonomien bliver svær at overholde.  

Vores kommentarer:

 

Det lyder på dig som om du synes at det hele kører fint i dag? Matriksdemokratisk model tilbyder en helt ny form for kompromisser. Det siger sig selv, at hvis eet parti synes at vi skal bruge en masse penge på fx social velfærd eller forsvar, så er der nok et andet der sidder på finanserne der synes at det ikke bør være sådan. Så må de to partier indgå et kompromis, som begge er tilfredse med, for at økonomien kan køre. Tænk engang, at fx socialdemokratiet og Venstre skulle samarbejde om hvad der skal bruges af penge på socialpolitik?

Kompromisser i en helt ny udgave
   

25 årig mand - Sjælland - (Det Radikale Venstre)

 
Matrixen burde være baseret på holdningsspørgsmål. Jeg tror, det er ret få, der kender egentlige forskelle på de forskellige partiers holdning på de forskellige områder. Ellers en god ide.  
Vores kommentarer:  
Det tror jeg så er en umulighed at gennemføre. Hvis en person fx. har stemt at vedkommende går ind for en mellemstram udlændingepolitik, hvem har han så stemt på?  
   

35 årig mand - Sjælland - (Konservative Folkeparti)

 
Højrefløjen skal tage økonomi og finans. Venstrefløjen skal tage uddannelse og mennesker.
Vores kommentarer:  
Det er der da om ikke andet mulighed for at de kan få i et matriksdemokratisk system.  
   

73 årig kvinde - Sønderjylland - (Ikke oplyst)

 
Nytænkning er godt. Men vi skulle jo bare have mange flere folkeafstemninger om mange flere emner, ikke kun de store udenrigspolitiske.  
Vores kommentarer:  
Jeg kan slet ikke være uenig i at vi burde have mange flere folkeafstemninger om mange flere emner. Det vil bringe os nærmere et egentligt demokrati.
Jeg mener blot, at vi til Folketingsvalget i sig selv, bør have større indflydelse på, hvordan Folketinget sammensættes end "blot" at afgive een stemme til eet parti. Det er tiden løbet fra. Vi har teknologien der kan sikre os et meget bedre repræsentativt sammensat Folketing, der afspejler befolkningens sande holdninger. Hvorfor ikke forsøge?
 
   

19 årig mand - Nordjylland - (Enhedslisten)

 
Jeg synes ideen er helt igennem noget vås. Man bliver nødt til at acceptere de ting der følger med i "pakken" hos hvert parti dog med enkelte undtagelser. Når det gælder alle de punkter der har noget med økonomien at gøre er det fuldstændig håbløst at stille det op på denne måde. Du kan ikke få financieret fx rød bloks sundheds og uddannelses politik med Venstres finanspolitik.
Det eneste punkt hvor det måske kan lade sig gøre er på værdipolitikken, men bortset fra det handler om at sige B når først har sagt A.
Hvis vi vil have ordentlig velfærd må man stemme rød. Hvis man vil have besparelser i det offentlige må man stemme blå.
 
Vores kommentarer:  
Jeg er slet ikke enig. Man kan vælge at sidde fast i en model der har kørt de sidste 100 år eller komme videre med de midler vi har i dag. Selvfølgelig kan en rød og blå politik forenes. Vi har bevist fx efter anden verdenskrig, hvordan fagforeningerne (de røde) og arbejdstagerne (de blå) satte sig sammen og forhandlede i stedet for at slås (blokpolitik) som de gjorde fra 1850 og op til afslutningen af anden verdenskrig.
Det som vi fik ud af at samarbejde, var fx et godt velfærdssystem, verdens bedste arbejdsmiljø, en konkurrencedygtig industri og "et land der flød med mælk og honning". Vi fandt ud af at vi var rigtig gode til nichemarkeder, vi fandt ud af at vi havde holdninger og værdier som gjorde os stolte og kendte i verden, fordi vi havde overskud til at slås for disse selv om vi stod palle alene i verden.
I dag, selv om udviklingen i den grad byder på nye muligheder for nytænkning og samfundsudvikling, har vi valgt at gå tilbage til den gamle model, hvor vi slås indbyrdes (blokpolitik) fremfor at samarbejde.
Matriksdemokratisk model, vil have samarbejdet mellem rød og blå blok tilbage i politik. Det er nu engang det eneste fornuftige.
En ny verden
   

22 årig mand - Sjælland - (Enhedslisten)

 
Bestemt en spændende måde at foretage valg på. Det opfordrer også borgeren til at være mere engageret i det politiske organ, når man skal "stå til ansvar" for at stemme på mere specifikke områder.  
Vores kommentarer:  
Helt enig i at borgeren kan blive mere engageret i et matriksdemokratisk valgsystem. Vi skal jo alle tage konsekvensen af et valg, så hvorfor ikke engagere sig og forsøge at påvirke systemet i den retning vi synes er rigtig? Danmark er i øvrigt det land i verden, med den højeste demokratiseringsgrad. Det betyder, at vi engagerer os mere i samfundet, sammenlignet med andre lande. Matriksdemokrati giver yderligere mulighed for at engagere sig. Matriksdemokrati giver borgerne mulighed for at engagere sig meget mere i det politiske liv og system
   

30 årig mand - Sjælland - ()

 
Jeg bliver provokeret af at man skal svare dansk statsborger eller etnisk dansk - hvorfor denne forskel? Ellers et fint påfund!  
Vores kommentarer:  
Det er bestemt ikke meningen at provokere. Bemærk venligst, at det er frivilligt om du vil svare på dette spørgsmål eller ej. Nogle bliver provokeret af at religion er en del af spørgeskemaet. Det er udelukkende til statistisk brug, for at se, om etnicitet gør en forskel på hvad du stemmer. Det tror jeg at mange er interesseret i at vide.
Forskellen på dansk statsborger og etnisk dansk er i øvrigt hvorvidt man har fået tildelt et dansk statsborgerskab og derved er blevet dansk eller om man er født dansk og altså har levet i Danmark i generationer. Med den enorme invandring der finder sted, synes vi at det er et relevant emne. Vores værdier ændrer sig i takt med en øget invandring. Det er for os at se relevant at se, i hvilken retning det går. Vi synes også at det er problematisk, hvis ikke man kan stille dette spørgsmål.
Etnicitet er en del af spørgeskemaet i matriksdemokrati
   

30 årig mand - Sjælland - ()

Det ville måske give en god mening at give en kort intro til de enkelte parti'ers holdning på de forskellige områder :) ellers går man jo og skal huske hvem det nu var der mente hvad på hvert område :) men er sikker på hvis der var et valg på denne måde så ville man jo kunne huske det efter flere uger hvor vi ville være blevet bombaderet med diverse holdninger  
Vores kommentarer:  
Som svaret ovenfor på lignende spørgsmål, så er det ikke nødvendigt at sætte sig ind i alt. Matriksdemokrati giver dig blot muligheden for at stemme nuanceret, således at hvis du fx har en holdning til uddannelsespolitik, forsvarspolitik eller finanspolitik, så kan du stemme på de partier du er enig med på disse områder.
Bemærk også, at resulatet af et Folketingsvalg som vi kender det i dag, er mindst lige så forvirrende for en politiker. Når valget er overstået og mandaterne er fordelt, stiller de fleste politikere op og vurderer hvorfor resultatet blev som det blev. Men det er rent gætværk. Hvorfor fik DF så mange stemmer? Hvorfor gik Venstre ned. Hvorfor dit og hvorfor dat. Politikerne har svarene parate, men de aner ikke om det er korrekt. Et matriksdemokratisk valgsystem vil pinpointe årsagen til hvorfor resultatet blev som det blev. Det kunne fx være, at DF fik over 50% på udlændingepolitikken og ingen stemmer på dyrevelfærd. Så kan der ligesom ikke være tvivl om hvorfor resultatet blev som det blev. Eller det kunne være at Enhedslisten fik stor tilslutning på retspolitikken men ikke på finanspolitik. Så ved man også mere om, hvorfor resultatet blev som det blev og efterlader ikke tvivl der kan gøres til genstand for en uendelig politisk gætteleg til ingen verdens nytte. Befolkningen har talt.
 
   

53 årig mand - Sjælland - ()

 
Det er jo en lidt ligegyldig fremgangsmåde. Hvad er det jeg tager stilling til omkring arbejdsmarkedspolitik ? Er det løn, sikkerhed, jobtiltag, pension ?? Bare for at nævne noget.  
Vores kommentarer:  
Det ganske lige til. Du tager stilling til, hviket parti der skal repræsentere dig på de forskellige politiske områder, ganske som du gør i dag. Forskellen er, at i dag vælger du eet parti der repræsenterer dig, hvor du i et matriksdemokratisk system vil du kunne nuancere dit valg, således at hvis der er områder du er uenig med det parti du normalt stemmer på, så kan du vælge denne holdning fra, ved at stemme på et andet parti som du er mere enig i på dette politiske område.
Du kan jo læse om arbejdsmarkedspolitik hos de enkelte partier. Partierne har jo et politisk program beskrevet, hvor du kan læse om de enkelte politiske områder.
 
   

22 årig mand - Østjylland - (Venstre)

 
Jeg håber ikke at dette er endnu en skræmmekampagne vedrørende flygtninge- og indvandredebatten og mere EU-skepsis, som er styret af vage udmeldinger, som får danskerne til at flygte udefrakommende, uden at se det fra andre aspekter, som f.eks. at vi bør blive i EU og benytte os af multi level governance (både private, virksomheder og foreninger), og motivere danskerne til at gøre dette, da det også kan gavne os i det lange løb.  
Vores kommentarer:  
Dette projekt køres totalt "upolitisk" forstået på den måde, at intet politisk parti har indflydelse her. Matriksdemokrati er udelukkende et forslag til, hvordan vi kan videreudvikle demokratiet. Jeg forstår slet ikke sammenkoblingen med skræmmekampagner. Men man kan sige, at det er en skræmmekampagne hvis man frygter befolkningens sande holdning. For den kommer frem i et matriksdemokratisk valgsystem.
Som du kan se ovenfor, er der mange kommentarer til systemet, både positive og negative, fra et bredt udvalg af politiske partier. Systemet i sig selv, er politisk neutralt ganske som Folketingsvalget også er politisk neutralt og forsøger at give befolkningen lige medindflydelse på politik i Danmark, uanset politisk ståsted, køn, alder osv.
 
   

24 årig mand - Østjylland - (Det Radikale Venstre)

 
Kunne være spændende idé at arbejde videre med.  
Vores kommentarer:  
Helt enig. Det er netop ideen med at foreslå systemet.  
   

26 årig mand - Nordjylland - (Liberal Alliance)

Det virker meget fornuftigt at dele det op, men jeg tør simpelthen ikke lade andre end LA styre noget som helst... Hvis jeg følte, at der var et reelt valg, vil det virke super.  
Vores kommentarer:  
Det er jo total mistillid til alle andre end LA. Er det slet ikke noget du er uenig med LA i? Langt de fleste danskere er enig med et parti et langt stykke hen ad vejen, men så er der lige et eller to punkter, hvor de er rygende uenig med deres eget parti. Det er jo derfor, at man internt i partierne diskuterer den politiske kurs igen og igen. Er vi på rette spor? Har vi sikret os at vi repræsenterer vores medlemmers holdninger osv. Det gør jo at partier hen ad vejen ændrer kursen en smule.